Registrace partnera


Heslo:
Uveďte heslo, po kterém se budete v budoucnu přihlašovat do osobní sekce

Jméno:
Adresa:
Město:
PSČ:

IČ:
DIČ:
Telefon:
Email:

Opište kód: captcha

Stisknutím tlačítka odeslat dává objednatel zhotoviteli výslovný souhlas s obchodními podmínkami.

Stisknutím tlačítka odeslat dává objednatel zhotoviteli výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely smlouvy, a to po dobu nezbytnou pro účely zpracování osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ"). Osobní údaje, které objednatel předal v souvislosti se smlouvou zhotoviteli, se zhotovitel zavazuje chránit dle ZOOÚ.

GOPAY Cards Verifed